Voorwaarden

 • De huurder en verhuurder ondertekenen bij aanvang van de huur een verhuurcontract.
 • De huurder verklaart het gehuurde opject in goede en complete staat te hebben ontvangen.
 • De huurder verklaart de verhuurder schadeloos te stellen bij diefstal van het gehuurde opject.
 • Indien het gehuurde opject in beschadigde en/of incomplete toestand wordt terugbezorgd, zullen de reparatiekosten met een maximum van € 50 euro in rekening worden gebracht.
 • Voor het ophalen en terugbrengen van het gehuurde opject dient men van tevoren een afspraak te maken.Bij het reserveren van het bord,3D ooievaar,Opblaasbare ooievaar is een vaste afspraak gemaakt over het aantal huurweken, de huurder kan de huur van het gehuurde opject (telefonisch) verlengen mits het gehuurde opject beschikbaar is.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde opject gedurende de huurperiode.
 • Bij het te laat terugbrengen van het gehuurde opject wordt € 10,00  in rekening gebracht.
 • Het is de huurder NIET TOEGESTAAN andere voorwerpen op het gehuurde opject aan te brengen (punaises, schroeven, spijkers, etc.), op bijgeleverde paal ( van de borden mag dit wel. )
 • Men dient het gehuurde opject in dezelfde toestand terug te brengen zoals men dit gekregen heeft.
 • Bij diefstal van het gehuurde opject wordt de borgsom ingehouden.
 • Alle verhuur opjecten en toebehoren blijven eigendom van de verhuurder.
 • Bij het ophalen van het gehuurde opject betaald men het aantal gehuurde weken en  borg, het borgbedrag wordt bij het terugbrengen van het gehuurde opject verrekend.
 • Indien het gehuurde opject in de verhuurperiode eerder wordt teruggebracht dient toch de volledige termijn te worden betaald.